приєднання на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту datterino.pizza


Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб- сайту datterino.pizza та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту datterino.pizza, приймають умови цього Договору про нижче наведене.


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Натискання на сторінці Веб-сайту datterino.pizza у відповідному розділі кнопки "ЗАМОВИТИ", означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.


1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Договір публічної оферти є публічним і має умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.


1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку "ЗАМОВИТИ", яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.


1.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.


1.5. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті datterino.pizza, і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті datterino.pizza, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті datterino.pizza, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі. Товар, щодо придбання якого на Веб-сайті datterino.pizza розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт datterino.pizza та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що продає та реквізити якого зазначено у розділі 4 даного Договору.


«Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті datterino.pizza заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту datterino.pizza, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.


3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.


3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.


4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ


4.1. Продавець зобов'язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

- передати Покупцю Товар згідно з обраним на відповідній сторінці Веб-сайту datterino.pizza, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;


4.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:


Фізична особа – підприємець Довгань Олександр Андрійович, який діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23 червня 2020 р., реєстраційний номер 2 067 000 0000 179865, ІПН: 3658706335
Банківськи реквізити:


Найменування отримувача: ФОП ФОП Довгань Олександр Андрійович


Код отримувача: 3658706335


Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA523052990000026008046820799


Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"


5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ


5.1. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

- ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті datterino.pizza

- при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у відповідності Товару шляхом огляду його.

5.2. Покупець має право:

- оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту datterino.pizza;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту datterino.pizza шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки "Замовити", або зробивши замовлення за номерами телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту datterino.pizza.


6.2. Продавець має право відмовитися від виконання замовлення Покупця у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.


6.3. При оформленні замовлення на Веб-сайті datterino.pizza Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:


прізвище, ім'я Покупця;


адреса, за якою слід доставити Товар;


контактний телефон.


6.4. Строк формування Замовлення до 2 годин з моменту його оформлення.


7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту datterino.pizza. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик.


7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення в розмірі 100% передплати).

2) готівковим розрахунком при отриманні Замовлення за вказаною адресую доставки на Веб-сайті.

3) Кредитною карткою наступного типу:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- Mastercard Electronic

- Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту villaggio.pizza у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту datterino.pizza.

8.2. Замовлений товар доставляється Продавцем безкоштовно в радіусі 1 км від місця знаходження ресторану Datterino по вулиці Віль’ямса 19/14. Сума заказу для безкоштовної доставки становить 200 грн.

8.3. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур ́єром Продавця, Товар повертається до закладу громадського харчування «Datterino» та зберігається до кінця робочого дня закладу. Протягом цього часу Покупець може самостійно забрати замовлений Товар. Оплата за замовлений та не отриманий Товар, з вини Покупця, не повертається. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

9.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.


9.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


10.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

10.2. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:


- Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);


- він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

10.3. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.